Το εξάρθρημα είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα τραυματισμού.

Η κεφαλή του βραχιονίου απομακρύνεται από την ωμογλήνη και παραμένει εκτός της φυσιολογικής της θέσης.

Διακρίνεται ανάλογα με τη θέση της εξαρθρωμένης κεφαλής σε πρόσθιο (που είναι μακράν το συχνότερο), σε οπίσθιο (σπάνιο) και σε πολυκατευθυντικό (πολύ σπάνιο).

Αν η μετατόπιση της κεφαλής εκτός της ωμογλήνης είναι στιγμιαία και επιστρέψει άμεσα στην φυσιολογική της θέση τότε πρόκειται για υπεξάρθρημα. Με τον όρο αστάθεια, εννοούμε την παθολογική τάση ενός ώμου να εξαρθρώνεται ή να υπεξαρθώνεται προς μία ή περισσότερες κατευθύνσεις με σχετική ευκολία.

Παρότι για να εξαρθρωθεί ο ώμος συνήθως απαιτείται μεγάλη βία, υπάρχουν ασθενείς με χαλαρές αρθρώσεις στους οποίους είναι δυνατό να εξαρθρωθεί ο ώμος με μικρή βία ενώ ορισμένοι μπορούν να εξαρθρώνουν τον ώμο τους κατά βούληση. 

Η κλασσική θέση πρόσθιας εξάρθρωσης του ώμου είναι η ταυτόχρονη απαγωγή και η έξω στροφή του βραχιονίου.

Με την εξάρθρωση της κεφαλής του βραχιονίου συμβαίνουν σημαντικές βλάβες.

Συχνότερα παρατηρούμε αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου, ρήξη των πρόσθιων γληνοβραχιονίων συνδέσμων, ρήξη του θυλάκου αλλά και οστικές βλάβες στην κεφαλή του βραχιονίου και στην ωμογλήνη.

Ο ασθενής πονάει πολύ και δεν επιτρέπει κινήσεις στον ώμο του.

Αρχικά γίνεται ανάταξη του εξαρθρήματος με ειδικούς χειρισμούς (ή ακόμα και γενική αναισθησία αν χρειαστεί) και ακολουθεί περίοδος ακινησίας με ανάρτηση του άνω άκρου και στην συνέχεια φυσιοθεραπείες.

Όσο μικρότερη η ηλικία του πρώτου εξαρθρήματος και όσο μεγαλύτερο το επίπεδο της δραστηριότητας του ασθενούς, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα υποτροπής του εξαρθρήματος στο μέλλον.

Ακόμα ένα ανεπαρκές μετατραυματικό πρόγραμμα αποκατάστασης αυξάνει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα υποτροπής.

Συχνά ασθενείς που έχουν υποστεί πάρα πολλά εξαρθρήματα να έχουν περιορίσει πολύ τις δραστηριότητες τους ή και να έχουν διακόψει τις αθλητικές δραστηριότητες οριστικά.

Σήμερα, με την βοήθεια της αρθροσκοπικής χειρουργικής του ώμου, σε όλους τους παραπάνω ασθενείς γίνεται αρθροσκοπική αποκατάσταση των ανατομικών βλαβών που προκλήθηκαν από το εξάρθρημα.

Μετεγχειρητικά ακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας είναι δυνατόν να επανέλθουν στο ίδιο επίπεδο καθημερινών και αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικά σύντομα.

exartrima-akromiokleidikisΣυνήθως είναι αποτέλεσμα πτώσεως ή ατυχήματος.Εμφανίζεται χαρακτηριστικά με προπέτεια της κλείδας. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να γίνει ανοικτή ή αρθροσκοπική αποκατάσταση των συνδέσμων που συγκρατούν την κλείδα.Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής αποφεύγει την άρση βάρους και στη συνέχεια αρχίζει συστηματικές ασκήσεις ενδυνάμωσης.

rixi-tenontiou-petalouΤο πέταλο των στροφέων μυών του ώμου σχηματίζεται από 4 μύες και ονομάζεται έτσι λόγω της διαμόρφωσης των καταφυτικών τους τενόντων. 

Οι μύες αυτοί είναι ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο έλασσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος.

Ουσιαστικά συνδέει το βραχιόνιο οστούν στην ωμοπλάτη.

Η ρήξη του τενοντίου πετάλου είναι συνήθως τραυματικής αιτιολογίας μετά από πτώση, εξάρθρημα ώμου ή απότομη άρση βάρους.

Αν και μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες, είναι συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι τένοντες είναι ήδη καταπονημένοι και έχουν υποστεί κάποιου βαθμού εκφύλιση.

Το κύριο σύμπτωμα του ασθενούς με ρήξη τενοντίου πετάλου είναι ο πόνος, που μπορεί ακόμα και να τον ξυπνά από τον ύπνο.

Ακόμα μπορεί να είναι αδύνατες ορισμένες κινήσεις του ώμου, ανάλογα με το τμήμα του τενοντίου πετάλου που έχει υποστεί ρήξη.

Η ρήξη μπορεί να είναι μερική (δηλ. να μην αφορά όλο το πάχος του τένοντα) ή πλήρης.

Μπορεί να αφορά έναν, δυο, τρεις ή τέσσερις τένοντες (μαζική ρήξη) και ανάλογα είναι τα συμπτώματα.

Η μικρή ρήξη του τενοντίου πετάλου μπορεί να αντιμετωπιστεί αρχικά συντηρητικά, δηλαδή με συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Συνήθως έτσι ανακουφίζονται τα συμπτώματα του ασθενούς.

Η πλήρης όμως ρήξη του τενοντίου πετάλου δεν επουλώνεται σε ανατομική θέση καθώς ο τένοντας έχει την τάση να συρικνώνεται και να απομακρύνεται από το οστό.

Επιπλέον μια χρόνια ρήξη του τενοντίου πετάλου προκαλεί εκφύλιση του μυός και δεν είναι πλέον δυνατή η πλήρης αποκατάστασή του.

Η αρθροσκοπική αποκατάσταση του τενοντίου πετάλου αποτελεί σήμερα μια εξαιρετική λύση για την οριστική ανακούφιση των ασθενών, καθώς μπορεί και αποκαθιστά ανατομικά τις βλάβες.

Έτσι επιτρέπει την επούλωση των τενόντων στη φυσική τους θέση και προλαμβάνει την εκφύλιση των μυών.

Το τενόντιο πέταλο ράβεται και καθηλώνεται στο βραχιόνιο οστό με ειδικές οστικές άγκυρες.

Ο ασθενής μετεγχειρητικά ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και προοδευτικής μυικής ενδυνάμωσης, ώστε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να επανέλθει στις προηγούμενες δραστηριότητες

katagma-omoukatagma-omou-antimetopisiΜια πληθώρα καταγμάτων είναι δυνατό να συμβούν γύρω από την άρθρωση του ώμου μετά από ατύχημα ή ακόμα και από απλή πτώση σε οστεοπορωτικούς ασθενείς.

Ανάλογα με το είδος του κατάγματος μπορεί να ακολουθήσει συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση.

asvestopoios-tenontitidaΕπαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί  ή χρόνια εκφύλιση μπορεί να οδηγήσουν εναπόθεση αλάτων ασβεστίου μέσα στην μάζα του τενοντίου πετάλου.

Συνήθως η ασβεστοποιός τενοντίτιδα εμφανίζεται ξαφνικά με έντονο πόνο στον ώμο και σημαντικό περιορισμό των κινήσεων.

Η αρχική κρίση διαρκεί μερικές μέρες και συχνά υποχωρεί με συντηρητική αγωγή.

Εαν μεταπέσει σε χρονιότητα παραμένει ένας διάχυτος πόνος που περιορίζει τις κινήσεις, ή μπορεί να παρουσιάσει μια πορεία με εξάρσεις και υφέσεις.

Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η αρθροσκοπική αντιμετώπιση, με αφαίρεση των ασβεστώσεων και ακόλουθη συρραφή του τενοντίου πετάλου.

Πρόκειται για μόνιμη βλάβη της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, η οποία συνήθως είναι εκφυλιστικής αιτιολογίας, αλλά μπορεί να συμβεί και μετά από τραυματισμό της άρθρωσης.

Η αρθροσκοπική αφαίρεση του περιφερικού άκρου της κλείδας προσφέρει σημαντική βελτίωση στον πόνο και επαναφέρει τους ασθενείς στο επίπεδο των προηγούμενων δραστηριοτήτων τους.

rixi-epixeiliou-xondrouΠρόκειται για βλάβες που αφορούν το άνω τμήμα του επιχειλίου χόνδρου, κοντά στην περιοχή κατάφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου στην ωμογλήνη.

Συνήθως εμφανίζεται σε νέους αθλητές, κυρίως ρήπτες, και προκαλεί πόνο σε κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνει ανύψωση του άνω ακρου πάνω από το κεφάλι.

Κατα την αρθροσκοπική αποκατάσταση γίνεται καθήλωση του άνω τμήματος του επιχειλίου χόνδρου με τη βοήθεια ειδικών οστικών αγκυρών.

Ακολουθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και ο αθλητής τις περισσότερες φορές επιστρέφει χωρίς πόνο στο επίπεδο που ήταν πριν από τον τραυματισμό του.

arthritida-omouΠρόκειται για μια μη αναστρέψιμη καταστροφή του αρθρικού χόνδρου του ώμου.

Όπως ακριβώς και η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος, η αρθρίτιδα του ώμου μπορεί να εμφανιστεί χωρίς σαφή αιτία ή να επέλθει μετά από τραυματισμό (κατάγματα) ή χρόνια μη αντιμετωπισθείσα ρήξη του τενοντίου πετάλου των στροφέων.

Σε προχωρημένες καταστάσεις συνήθως χρειάζεται να αρθροπλαστική (δηλαδή αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης της άρθρωσης με τεχνητή).

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πάθησης είναι ο πόνος και ο σημαντικός περιορισμός της κινητικότητας του ώμου.

Η έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να είναι αιφνίδια, χωρίς προηγούμενο τραυματισμό ή άλλη αιτία (πρωτοπαθής παγωμένος ώμος) ή μπορεί να ακολουθήσει κάποιο τραυματισμό (δευτεροπαθής παγωμένος ώμος).

Η θεραπεία περιλαμβάνει αρθροσκοπική λύση των συμφύσεων και κινητοποίηση του ώμου υπό αναισθησία και συμβάλλε ισημαντικά στην γρήγορη αποκατάσταση του ασθενούς.

Άμεσα μετεγχειρητικά απαιτείται έναρξη φυσιοθεραπείας, ώστε να διατηρηθεί το εύρος κίνησης που επιτεύχθηκε διεγχειρητικά

NEWSLETTER

Κάντε εγγραφή στο Newsletter μας, για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα, άρθρα και δημοσιεύσεις.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ    9:00 - 13:00 
ΤΡΙΤΗ    9:00 - 13:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ    9:00 - 13:00 
ΠΕΜΠΤΗ    9:00 - 13:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9:00 - 13:00 

Απόγευμα 18:00-21:00
μόνο με ραντεβού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Αγίου Κωνσταντίνου 13-15 (ισόγειο)
    Άργος, Τ.Κ. 21200

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  2751300532